اخبار و اطلاعیه ها

یک توضیح کوتاه یا یک شعار در اینجا قرار خواهد گرفت

جلسه هیات امنا موسسه

جلسه هیات امنا موسسه سه شنبه مورخ 12 مهر ماه 1401 برگزار گردید

در روز سه شنبه مورخ 21 مهر ماه 1401 جلسه هیات امنا در شهر گچساران در مکان موسسه برگزار گردید که در این جلسه که منجر به مصوباتی از جمله اصلاح چارت، تعیین چشم انداز موسسه و سایر موارد گردید.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1401/07/20
  • تعداد مشاهده : 114 بار